pyramids  


WAAR KWAMEN ZE VANDAAN?

 
  HOME :
   
januari 2017

Goden, waar kwamen ze vandaan?

Als er nu één onderwerp is dat hier met tegenzin wordt behandeld dan zal het wel dit zijn, spreken over beschavingen van 50.000 jaar geleden wordt steevast gezien als pure waanzin. Het moet echter vermeld worden of ons verhaal komt helemaal vast te zitten.

Supermensen, die door onze voorouders zelfs als goden werden aanzien hoeven naar eigen mening geen aliens van een andere planeet te zijn. Misschien zelfs nog tot op de dag van vandaag kunnen er, bijv. ergens in het Amazonewoud, nog steeds onbekende stammen leven die nog nooit met onze moderne beschaving in contact zijn gekomen. Wat als die dan plots met de moderne cultuur worden geconfronteerd? Juist.

Indien we bereid zijn één of zelfs meerdere vroegere aardkorstverschuivingen te aanvaarden zou dit  een zeer goede verklaring kunnen zijn voor beschavingen die een grote achterstand hebben opgelopen. Omgekeerd zouden we kunnen aannemen dat bepaalde volkeren kunnen ontsnapt zijn aan de nefaste gevolgen van één of zelfs meerdere “pole shifts” waardoor hun beschaving continu evolueerde en waardoor die een enorme voorsprong hebben opgebouwd ten opzichte van andere volkeren.

   
Meerdere aardkorstverschuivingen.

Hapgood heeft niet alleen de “pole shift” omstreeks 12.000 BC kunnen bepalen maar tevens nog twee eerdere aardkorstverschuivingen.

Positie -3 - ong. 75.000 BC - 63° Noord, 135° West .
De Yukon omgeving, dit is Noordwest Canada tegen Alaska.

Positie -2 - ong. 50.000 BC – 72° Noord, 10° Oost.
In de Groenland zee, ten noorden van Noorwegen.

Positie -1 – ong. 15.000 à 10.000 BC. – 60° Noord, 73° West.
In de omgeving van de Hudson baai in Canada.
Voor deze positie hebben we ca. 12.000 BC als datum gekozen.

Positie 0 – de huidige positie.

 

worldmap4
Een aardkorstverschuiving (omgekeerde van Pole Shift) in ca. 50.000 BC van 60°N,73°W naar 72°N, 10°E

 

Toch een gok naar een heel ver verleden.

We kunnen het niet laten, we veronderstellen dat er omstreeks 50.000 BC reeds een zekere vorm van beschaving bestond. Indien deze hypothese dan toch enig recht op bestaan heeft dan zou zo’n 50.000 jaar geleden reeds een eerdere aardkorstverschuiving hebben plaats gevonden. De aardkorst (het omgekeerde van pole shift) zou dan verschoven zijn van 72°N, 10°E naar 60°N, 73°W. Hoe groot de gevolgen geweest zijn van die aardkorstverschuiving is niet meer te achterhalen. Wellicht zijn de meesten toen omgekomen, toch hebben meerdere groepen het overleefd. Uiteraard, anders bestonden wijzelf ook niet.

 

worldmap5
Het middelpunt van de aardkorstverschuiving, ergens in West-Afrika.

 

De aardkorst en de inwendige kern zijn vrijwel bolvormig, een verschuiving of dus verdraaiing van de aardkorst zal grofweg een cirkelvormige beweging maken. Bij het verdraaien van de aardkorst is de omtreksnelheid in het middelpunt van die cirkel het kleinst tot zelfs nul. Hoe verder van dat middelpunt verwijderd hoe groter de omtreksnelheid wordt en hoe nefaster de gevolgen zijn. Uit bovenstaande kaart werd duidelijk, na wat zoeken, dat het middelpunt ergens in West-Afrika moet gelegen hebben.

Indien er daar in die tijd, zo’n 50.000 jaar geleden, reeds mensen leefden zal dat wellicht in een laagvlakte zijn geweest en aan een rivier zodat ze zoet water hadden. Daarom lijkt de vlakte van de Volta rivier (Ghana, onder het stuwmeer) de meest geschikte omgeving, kiezen we ongeveer deze locatie als middelpunt dan gaat een cirkel door de oudste locatie van de noordpool ook door de nieuwe positie van de pool. Vergeleken met andere continenten ligt Egypte niet zo heel ver verwijderd van het middelpunt en kan de ramp daar nog redelijk “beperkt” geweest zijn.

Volkeren die op of dicht tegen het middelpunt leefden, zoals in Ghana en zelfs Egypte, maakten de grootste kans om de ramp te overleven. Het is zelfs mogelijk dat ze daar niet zo heel erg veel onder geleden hebben, dat hun leven min of meer gewoon verder ging en het niveau van hun beschaving continu verder ontwikkelde en zelfs in een hoog tempo. Waarschijnlijk waren het die volkeren uit West Afrika of Egypte, die mogelijk een technologische voorsprong hadden verkregen en de oversteek naar Amerika hebben gewaagd.

Heel anders moet het verlopen zijn met volkeren die ver verwijderd leefden van het middelpunt van die aardkorstverschuiving. De kans op overleven was vrijwel nihil. Van diegenen die het wel overleefden werd hun beschaving volledig vernietigd, ze werden als het ware duizenden jaren terug in de tijd geworpen.

Mensen die bij iedere aardkorstverschuiving de volle laag kregen en wiens beschaving telkens totaal werd verwoest, bleven steeds op een veel lager niveau staan qua kennis en technische ontwikkeling, etc. Bij anderen die het geluk hebben gehad aan dergelijke ramp één of zelfs twee keer te ontsnappen  ging hun beschaving gewoon door. Ze vergaarden kennis in een ononderbroken evolutie en hun  technologische vaardigheid ging er met reuzeschreden vooruit.

Indien die hogere beschaving na een paar duizend jaar in contact kwam met die andere volkeren, die steeds maar weer terug waren gegooid naar de préhistorie, werden zij beschouwd als supermensen, in hun ogen waren dit goden. Dit heeft dus niets te maken met aliens, er is zeker geen nood aan een superras van een andere planeet om een vliegende start van een beschaving te verklaren. Het enige probleem is dat wijzelf niet geloven in één of zelfs meerdere wereldwijde catastrofen, in ieder geval onderschatten we de gevolgen ervan.

Amerika.

Indien de oceaan moet overgestoken worden is de afstand het kleinst tussen West-Afrika en Zuid-Amerika. Die oversteek is meer dan waarschijnlijk ook gebeurd. Wanneer? Uiteraard geen 50.000 jaar geleden maar veel recenter, wanneer juist valt niet meer te achterhalen. Kan er dan een groep geweest zijn die uiteindelijk in de omgeving van Mexico en/of Bolivia beland is? We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat zij de stichters kunnen geweest zijn van de stad Teotihuacan en/of Tiwanaka. Indien hun beschaving (veel) hoger stond dan dat van de lokale Amerikaanse bevolking kan het best zijn dat die werden aanzien als superwezens, als goden.

In een veel recenter verleden is net zo verlopen met de Spanjaarden die Amerika binnenvielen. Steeds weer is er dat geloof van de lokale bevolking in een oude legende waarin superwezens beloven dat ze zullen terugkeren. Zo ook is het de Spanjaarden vergaan, ze werden gezien als supermensen, als goden en uiteraard hebben zij daar hun voordeel uit gehaald. Vanaf het moment dat de Spanjaarden doorhadden dat ze als goden werden aanzien zullen zij wel alle trucjes uit de kast hebben gehaald om deze status te behouden. Maar, eens de lokale bevolking doorhad dat het ook maar mensen van vlees en bloed waren kwamen ze in opstand en trachtten ze die “Spaanse goden” te verjagen of te doden. In dit geval hier was het reeds te laat en de Spanjaarden hebben de overmacht kunnen behouden.


Teotihuacan (Mexico) en Tiwanaka (Titicacameer Bolivia).

Teotihuacan, met de piramiden van de zon en de maan aan de dodenlaan is een enorme prestatie geweest. Voor de oriëntatie van de dodenlaan zijn reeds ontelbare theorieën ontwikkeld, volgens onze hypothese is die laan simpelweg noord-zuid gericht…. Maar dan wel op de vroegere noordpool van meer dan 14.000 jaar geleden.

Volgens sommige experts, die deze locatie grondig hebben bestudeerd, was die laan van de doden van oorsprong nog veel langer en zijn er nog meer piramiden die deel uitmaken van dat complex. Het geheel zou kennelijk een afbeelding geweest zijn van ons volledig zonnestelsel waarin alle planeten werden uitgebeeld met piramiden waarvan de onderlinge afstand op aarde ongeveer in overeenstemming was met de werkelijke afstand tussen de planeten zelf.

Afgezien van hun hoge astronomische betekenis, zijn de piramiden van Teotihuacan op bouwkundig gebied primitiever in vergelijking met de bouwwerken van Tiwanaka, de eerstgenoemde piramiden zijn opgetrokken uit vrij handelbare keien en/of rotsblokken die ze in de omgeving konden vinden. In Tiwanaka en omgeving daarentegen werden enorme grote steenblokken verwerkt, Puma Punka getuigt daarenboven van een ongelofelijke technologie voor het bewerken (of gieten?) van enorm grote monolieten.

Er zijn echter ook gelijkenissen, zo bouwden ze beiden trappenpiramiden die inwendig bestonden uit klei en die bedekt waren met natuursteen. Bovendien leek water een centraal thema te zijn op beide sites.

Dateren beiden uit hetzelfde tijdperk en zijn ze “gelijktijdig” ontstaan of niet? Werden beide sites door dezelfde volksgroep gebouwd of hebben die 2 niets met mekaar gemeen? Geen mens die daar tot op heden een correct antwoord kan op geven. Maar, afgaand op de kwaliteit van de bouwwerken lijkt het erop dat Teotihuacan er eerst was (minder nauwkeurig gebouwd en met kleinere stenen).
Dat er mogelijk een groep naar het Titicacameer in het zuiden trok is belangrijker. Al is het een legende, volgens de lokale bevolking kwamen er mannen uit het noorden (uit Teotihuacan Mexico?).

[citaat] Thunupa verscheen op de Altiplano in oude tijden. Hij kwam uit het noorden met vijf discipelen. Een blanke man met een verheven uitstraling, blauwe ogen en een baard. Hij was sober, puriteins en predikte tegen dronkenschap, polygamie en oorlog. [einde citaat] [(Osborne 1968 p. 87) zie ook “Het ontstaan en einde van alles” van Graham Hancock p 63.]

Die eigenlijk overbodige details van Thunupa zoals blank en blauwe ogen zijn zo opvallend dat er gegronde reden is om daaraan te twijfelen, het doet eerder vermoeden dat de schrijver iets aan het verdoezelen is. Het zijn Amerikaanse legenden maar ze werden echter opgetekend door Spanjaarden die het land zijn binnengevallen in een tijd waar het ondenkbaar was aan te nemen dat een niet blank volk super intelligente voorvaderen zou gehad hebben. Blank zal eerder een ideaalbeeld geweest zijn van de Spanjaarden zelf. Te zien aan het standbeeld (Viracocha) in het Kalasasaya kunnen het inderdaad mannen met een baard en in lange gewaden geweest zijn. Of het andere standbeeld, El fraile, in verband moet gebracht worden met de stenen hoofden van de Olmeken in La Venta is verre van duidelijk.

Toch ook hier weer hetzelfde verhaal als met de Spaanse veroveraars, eerst werd Thunupa en zijn gevolg als superwezens gezien maar eens de lokale bevolking doorhad dat het in feite slechts gewone mensen waren kwamen ze in opstand en werden die “goden” verjaagd of gedood. Zo is ook Thunupa aan zijn einde gekomen. Toch moet een (grote) groep het hebben overleefd om uiteindelijk het Titicacameer te bereiken.
Wellicht uit ongerustheid en met het doel om de hemel te observeren is de site op Tiwanaka ontstaan en werden daar kolossale gebouwen opgetrokken (Kalasasaya & Puma Pumku, Akapana-piramide etc.). Zodoende werden het wellicht uiterst bekwame astronomen.

Niet te vergeten, het kunnen afstammelingen geweest zijn van diegenen die de catastrofe in ca. 50.000 BC hadden meegemaakt en het met moeite overleefd hadden. Hoe groot zijn de verliezen toen niet geweest? Het is dan ook niet te verwonderen dat deze bevolking observatoria bouwden om de hemellichamen te bestuderen. Kon een dergelijke ramp opnieuw gebeuren, wat was de oorzaak en was dit fenomeen te voorspellen?

Tiwanaka werd uiteindelijk getroffen door een zware catastrofe, niet volledig afgewerkte beelden en inscripties maken duidelijk dat men nog volop bezig was met de werken toen plots alles verwoest werd door een of andere natuurramp. Posnansky vond in die puinhoop van stenen ook vele menselijk resten, Tiwanaka werd door een enorme natuurkracht vernietigd en dat moet heel plots gebeurd zijn.

Toch is waarschijnlijk een grote groep van de bevolking vertrokken met wie weet hoeveel boten naar een veilige bestemming. Wellicht is het een overbodig detail maar toch weten we niet waar die boten werden gebouwd of werden samengesteld, in een haven van het Titicanameer kon niet omdat dit veel te hoog lag en men vanaf daar de oceaan niet kon bereiken.

In Abydos zijn er misschien kleine aanwijzingen die aantonen dat een groep uit Tiwanaka daar is aangespoeld. Als ze Egypte als bestemming kozen was dit misschien omdat dit het thuisland van hun voorvaderen was, het thuisland van de oorspronkelijke Afrikaanse volksgroep die veel eerder de oversteek naar Amerika had gewaagd. Hoe dan ook, eens in Egypte aangekomen begon voor hen een nieuw tijdperk. Kan dit de ware betekenis zijn van die eerste tijd…Zep-Tepi?