pyramids  


HET ORIGINEEL VAN DE PIRI REIS KAART 14.000 JAAR OUD?

 
  HOME :
   
januari 2017

De Piri Reis kaart.

Na wat geknoei met een wereldbol en een koord is duidelijk geworden dat gedurende de voorbije glaciaal Egypte nog dichter bij de evenaar lag dan nu het geval is, ideaal dus. Het was er in die tijd koeler en natter maar dicht tegen de evenaar zal vrijwel de enige plaats geweest zijn waar het leefbaar was tijdens een glaciaal.

 

worlmap2
De oriëntaties van de graven op grafveld U in Abydos.

 

Iedereen heeft vast al gelezen over het feit dat Egypte zowat in het midden ligt van alle landmassa op aarde en dat Gizeh perfect op de 30ste breedtegraad ligt, etc., etc. Indien men bovenstaande kaart, met al die lijnen die vertrekken vanuit Abydos, wat aandachtiger bekijkt dan krijgt men zowaar zin om één cirkel te tekenen.

 

worldmap3
Abydos lag vrijwel in het middelpunt van de aardkorstverschuiving.


Jawel hoor, het was te verwachten. Een cirkel met Abydos als middelpunt en getrokken door het punt van de huidige noordpool gaat ook bijna door het punt van de eerdere positie van de noordpool. De aarde is zo goed als een bol, ook de aardkorst is bolvormig en een verschuiving ervan zal grofweg een cirkelvormige baan beschrijven. Gedurende de meest recente aardkorstverschuiving waren de gevolgen ervan het kleinst in het middelpunt (Abydos en omstreken) en was de kans op overleven wellicht zeer groot. Is het dan te verwonderen dat er nu juist daar sporen te vinden zijn die blijkbaar uit Tiwanaka komen? Is het echt louter toeval dat de bakermat van antiek Egypte zich nu juist daar bevond?

Syene (Aswan), Egypte.

Voor de Piri Reis kaart zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis-kaart
en ook nog talloze andere info te vinden op internet.

Van de Piri reis kaart was men lang verwonderd vanwege de bizarre projectie ervan, die is niet zoals gewone kaarten met de noordpool bovenaan en de zuidpool onderaan. De gebruikte projectie op die kaart vertrekt vanuit een centraal punt. Volgens experts zag die eruit als de kaarten die voor onderzeeërs gebruikt worden die moeten weten hoever ze van hun basis verwijderd zijn. Dat centrale punt van deze projectie lag in Syene (nu Aswan), Egypte. Dat was de bakermat van de Egyptische kaartmakers, zo wordt verteld, vandaar dat ze Syene als middelpunt voor hun kaarten kozen.

 

Syene
Locatie Syene, Egypte: https://pleiades.stoa.org/places/786123
De locatie van Syene is ongeveer 24°N,33°E   

 

Indien we een nieuwe kaart tekenen, maar nu met Syene als middelpunt van onze cirkel dan moeten we tot onze verbazing vaststellen dat we een nog veel nauwkeuriger resultaat bekomen. Syene was dus het correcte middelpunt van de meest recente aardkorstverschuiving. Het is niet correct uitgedrukt, maar we zouden kunnen zeggen dat in ca. 12.000 BC het was alsof de noordpool verdraaide, met Syene als middelpunt, van zijn vroegere locatie 60°N, 73°W naar zijn huidige positie waar die nu nog altijd ligt.

De data 12.000 BC en 10.500 BC zijn echt ruwe schattingen, we hebben geen enkel aanknopingspunt en deze data gaan vrijwel zeker nog moeten bijgesteld worden, ze kunnen enkel een algemeen beeld scheppen. Zelfs indien de datum 10.450 BC die Bauval heeft vastgesteld correct is dan weten we nog altijd niet exact waarvoor deze datum nu juist staat. Is dit het begin van de nieuwe tijd Zep-Tepi of is het de datum van de zondvloed? Het ziet er bovendien nu al naar uit dat er bij een aardkorstverschuiving twee schokken optreden, de eerste als de aardkorst loskomt en begint te schuiven en een tweede schok als de aardkorst opnieuw tot stilstand komt. Hoe moet men dan een referentiepunt vinden?

Het enige wat een startdatum kan opleveren is het hout van de schepen die in Abydos begraven liggen, indien deze 13.000 of 14.000 jaar oud zouden zijn dan hebben we een startpunt. Moest bovendien blijken dat deze schepen gebouwd werden met een typisch Zuid-Amerikaanse houtsoort dan zaten we echt helemaal op het goede spoor. Vroeger was Libanon ceder wellicht belangrijk maar hedendaags heeft die handel maar heel weinig betekenis meer. Momenteel komt het overgrote deel cederbomen uit zuid Amerika, het is nu een inlandse zuid-Amerikaanse houtsoort. Of men nu nog kan uitmaken of die ceder uit Libanon kwam of uit zuid-Amerika is twijfelachtig, indien de boten gemaakt zijn uit ceder zal het wellicht nooit kunnen bewezen worden vanwaar dat cederhout kwam.

In 1991 werden 12 boten gevonden op het grafveld in Abydos, en in 2000 werden er daar nog twee ontdekt. Nergens valt te lezen hoe oud die zijn, de ouderdom bepalen van organische stoffen aan de hand van C14 koolstof isotopen bestaat al langer. Reken maar dat er testen werden uitgevoerd, waarom wordt de exacte ouderdom van die schepen dan niet bekend gemaakt? Ja, juist.

http://www.egyptorigins.org/abydosboats.htm

https://www.abc.se/~pa/mar/abydos.htm

Uit de tekst op bovenstaande site wordt duidelijk dat er sedert 1991 nog altijd geen C14 carbon dating zou uitgevoerd zijn. Sedert ca. 2000 zijn de archeologen de datum voor die schepen wel aan het bijstellen. Die boten liggen vlak naast het graf van Chasechemoey (2é dynastie) en die bootgraven hebben wellicht dezelfde oriëntatie als dat graf, toch zouden die boten nu al uit de tijd van Aha stammen (een graf uit grafveld B met een totaal andere oriëntatie). Veel verder in de tijd kunnen de archeologen niet teruggaan of dit komt in opspraak met hun datering van deze necropolis. Dus, de werkelijke resultaten van die C14 datering gaan we nooit te horen krijgen.

  1. Vóór en tot 12.000 BC (?) stond de noordpool stabiel in zijn vroegere positie, op landkaarten kon de noordpool en zuidpool gebruikt worden als stabiele referentiepunten. Op die kaarten zal bijv. de noordpool bovenaan gestaan hebben en de zuidpool onderaan.

  2. Tussen 12.000 BC (?) en 10.500 BC (?) was de aardkorst voortdurend aan het verschuiven, of indien men wil, de noord- en zuidpool verschoven continu van plaats. De aardkorst en ook de aardkern zijn vrijwel bolvormig, de meest recente aardkorstverschuiving beschreef een cirkel waarvan het middelpunt in Syene lag. Het middelpunt van die cirkel is vrijwel het enige punt dat stabiel bleef ten opzichte van de landmassa gedurende de hele tijd dat de aardkorst verdraaide. De enige betrouwbare kaart, geldig voor meerdere jaren, was een kaart met het middelpunt Syene als referentiepunt. Waarschijnlijk zal er wel een of andere ster geweest zijn die recht boven Syene stond en die de zeevaarders konden gebruiken om zich op te oriënteren, hoe kon men anders dergelijke kaarten gebruiken?

  3. Waarschijnlijk omstreeks 10.500 BC (?) was de aardkorstverschuiving ten einde en stonden de polen stabiel, vanaf dan had het geen zin meer om bovenstaande kaarten nog te maken. Vanaf 10.500 BC (?) zou men opnieuw kaarten kunnen gemaakt hebben zoals we die tegenwoordig ook hebben. Alleen, we zaten dan al terug in het stenen tijdperk en er was wellicht niemand meer in leven die kaarten kon maken.

Wie de mening is toegedaan dat de kustlijnen niet erg correct werden getekend moet toch rekening houden met de hoogte van de zeespiegel op dat moment. In het begin van de aardkorstverschuiving was er nog geen ijs gesmolten. Hoeveel meter stonden de oceanen toen lager? 75 meter? Voor experts moet het wellicht mogelijk zijn die kustlijnen te tekenen met oceanen die pakweg 75 meter lager stonden.

Wie weet is er op die kaarten ook een aanwijzing te vinden waar de vroegere positie van de noordpool stond. De Piri Reis kaart is uiteraard een copy van nog oudere kaarten. De prototypes van dergelijke kaarten werden wellicht ontworpen in Tiwanaka, Bolivia. De originele ontwerpen van dergelijke kaarten moeten grofweg gedateerd worden tussen 12.000 BC en 10.500 BC. Punt uit.....